Bibliografia gehiago ahozkotasunari buruz

Abril, M. (2003). Expresión y comprensión oral y escrita: Actividades creativas. Málaga: Aljibe.

Amorrortu, E., Barreña, A., Idiazabal, I., Juaristi, P., Junyent, C., Martí, F… Uranga, B. (2005). Hizkuntzen mundua: Munduko hizkuntzei buruzko txostena. Bilbo: EHU

Badia, D. eta Vila, M. (1993). Juegos de expresión oral y escrita. Bartzelona: Graó.

Coromina, E. (1984). Pràctiques d´ expressió i comunicación. Vic: EUMO.

Dorrego, L. eta Ortega, M. (1997). Técnicas dramáticas para la enseñanza del español. Servicio de publicaciones Universidad de Alcalá de Henares.

Durán, C., López, I., Sánchez-Enciso, J. eta Sediles, Y. (2009). La palabra compartida: La competencia comunicativa en el aula. Bartzelona: Octaedro.

Johnson, D., Johnson, R., eta Holubec, E. (1999). El aprendizaje cooperativo en el aula. Buenos Aires: Paidós.

Larrea, I. (2009). IKTak, ikaskuntzarako baliabide gisa. Jakingarriak, (65), 54: http://www.mondragon.edu/eu/files/aldizkariak-revistas/jakingarriak/pdf/Jakingarriak65.pdf

Pelegrín, A. (2008). Cada cual atienda su juego: De tradición oral y literatura. Madrid: Anaya.

Romero, A. (2011-06-01). Ahozko hizkuntzaren eta IKTen inguruko hausnarketa. Ehusfera: https://www.ehu.eus/ehusfera/asieromero/2011/06/01/ahozko-hizkuntzaren-eta-ikten-inguruko-hausnarketa/

Sainz, M., Ozaeta, A. eta Garro, E. (2009ko uztaila). Ahozko hizkuntza lantzen. Haur Hezkuntzan hasi eta unibertsitateraino. Hik Hasi, (140), 6-13: http://www.hikhasi.eus/artikulua/1755

Saló, N. (1990). La parla a la clase. Bartzelona: CEAC.

Sanuy, C. (2003). Cascabelea: Actividades de expresión oral, corporal, musical y plástica. Madrid: Narcea.

Solé  Planas, M. R. (1988). La comunicació verbal en el marc escolar. Vic: EUMO

Vázquez, F. J. (2010). Expresion oral: Tipologia de actividades. Slideshare, 2016-04-8an hartua, hemendik: http://es.slideshare.net/franvazquez/expresin-oral-tipologa-de-actividades-3430924

Zabalbide, M. (1991). Eskola-giroko hizkuntza-erabileran eragiten duten faktoreen lehen azalpen-saioa. Eskola hiztun bila, 17-35. Gasteiz: Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia: http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/dih/eu_5490/adjuntos/eskola_hiztun_bila.pdf