Entzutekoak

Webgunearen beste atal batzuetan aipatu den bezala, hitz egitea, entzutea eta elkarrekin solasean jardutea garrantzitsuak dira ahozko komunikazioa era egokian lantzeko. Horregatik, atal honetan entzuteko material desberdinari buruz azalpenak emango dira. Izan ere, hizkuntza-erabileraren bi alderdiak, bai ulerkuntza eta bai ekoizpena, irakaste prozesuan integratu behar direla uste da. Ahozkotasuna lantzeko bidean, entzuteak eta entzuten duguna ulertzeak berebiziko garrantzia dauka. Atal honetan, sarean aurkitutako materiala jaso nahi izan da eta horretarako atal hauek proposatu dira:

microphone-162206_1280Audioak eta ahozkotasuna

Audioipuinak

Ahotsak.com

Irratsaioa